Single Blog Title

This is a single blog caption

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

RATOWNIK WODNY

 

Osoba zatrudniona na stanowisku ratownika musi spełnić łącznie poniższe wymagania:

1. Posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne                          w ratownictwie wodnym (patent).

2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu            ratownika.

4. Stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

5. Jest członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego (opłacone składki członkowskie za            bieżący rok kalendarzowy).

6. Mile widziana książeczka sanepidowska.

 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat lub część etatu z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

• możliwość zatrudniania na umowę zlecenie,

• możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.