Single Blog Title

This is a single blog caption

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy młodych artystów  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie z okazji 15-lecia Portu w Cigacicach.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, dla której inspiracją jest rzeka Odra i Port w Cigacicach. Prace mogą zawierać większe obrazy przedstawiające całość portu lub rzeki albo mniejsze ich elementy np. statki, zwierzęta i roślinność związaną z rzęką. Zwycięskie prace konkursowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook, na gadżetach promocyjnych oraz zostaną zaprezentowane na wystawie podczas imprezy jubileuszu 15-lecia portu Cigacice.

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zgłaszania prac dzieci. Prace należy złożyc do 17 maja 2022 r..

Załączniki:
REGULAMIN