Single Blog Title

This is a single blog caption

III RAJD TROPEM SULECHA

W związku z dużym zainteresowaniem sobotniej imprezy przedstawiamy Regulamin uczestnictwa i przebywania na trasie prologu III Rajdu Tropem Sulecha.

1. Organizatorem III Rajdu Tropem Sulecha rozgrywanego w dniach 19-20 czerwca 2021 r. jest Stowarzyszenie Mud Squad z siedzibą w Sulechowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.
2. Prolog rozegrany będzie w dniu 19 czerwca 2021 r. w godzinach 11:00 – 18:00 przy czym rywalizacja załóg uczestniczących w rajdzie rozpocznie się o godzinie 13:30.
3. Trasa prologu odbywa się na wytyczonym taśmami ostrzegawczymi koloru biało – czerwonego odcinku, którego start i meta zlokalizowane są obok siebie.
4. Prolog rajdu stanowi próbę szybkościową podczas której 4 załogi jednocześnie w formie wyścigu pokonują trasę na czas.
5. Po zakończeniu jednego wyścigu rozpocznie się następny. Wyścigi rozgrywane będą do czasu przejechania prologu przez wszystkie załogi.
6. Przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu trasą prologu przejedzie pojazd zabezpieczający. Przejazd pojazdu nastąpi 40, 25 i 10 minut przed startem pierwszych załóg.
7. Wstęp wszystkich osób na teren poligonu wojskowego w czasie rozgrywania prologu jest jednoznaczny z uczestnictwem w imprezie i akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
8. Każdy uczestnik prologu przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
9. Kibice zobowiązani są przestrzegać wszystkich poleceń i instrukcji służb porządkowych.
W szczególności zabronione jest wchodzenie na trasę odcinka specjalnego (prologu) oraz przebywanie w miejscach niebezpiecznych i oznaczonych taśmą ostrzegawczą.
10. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu załóg i uczestników imprezy prolog zostanie przerwany do czasu usunięcia/minięcia zagrożenia.
11. Wszystkim uczestnikom imprezy zabrania się:
a) zrywania i przechodzenia za biało- czerwoną taśmę wyznaczającą trasę prologu,
b) stawania w niebezpiecznych miejscach, w szczególności na wypadkowych zakrętów oraz w pobliżu przeszkód na trasie,
c) wstępu na odcinek i przebywania na nim po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających,
d) przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych,
e) zachowywania w sposób niewłaściwy lub zagrażający życiu i zdrowiu innych uczestników wydarzenia,
f) poruszania się po terenie wydarzenia pojazdami silnikowymi – z wyjątkiem załóg startujących w prologu.

12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku i niezaśmiecania terenu na którym odbywa się prolog.