Cennik (basen)

Cennik opłat za korzystanie z basenu OSiR „Sulechowianka”

Plik cennika i informacji do pobrania tutaj
 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie (w zł/1 godzinę):
L.p. Dzień tygodnia Godziny Cena biletu podstawowego Cena biletu ulgowego
1. pn.- pt. w godz. otwarcia 11,00 7,00
2. sob.- nd. święta w godz. otwarcia 12,00 8,00
3. pn. – pt. 7:00-15:00 jednostki oświatowe gminy Sulechów w ramach zajęć szkolnych 0,00
dzieci i młodzież ucząca się w ramach zajęć szkolnych organizowanych przez inne niż gminne jednostki oświatowe  

6,00

4. pn. – nd.,

święta

w godz. otwarcia dzieci od 4 roku życia i młodzież ucząca się lub studiująca do ukończenia 25 roku życia – w okresie wakacji, ferii lub przerw świątecznych 5,00
5. pn. – nd.,

święta

w godz. otwarcia osoby niepełnosprawne 5,00
Cena biletów rodzinnych
L.p. Dzień tygodnia Godziny 2+1 2+2 2+3
6. pn. –sob. do 15:00 25,00 29,00 35,00
7. pn. –sob. po 15:00 26,00 31,00 37,00
8. nd., święta w godz. otwarcia 28,00 33,00 39,00
 1. Za udostępnienie całego basenu na wyłączność pobiera się opłatę w wysokości 800,00 zł za godzinę.
 2. Za udostępnienie jednego toru basenu na wyłączność pobiera się opłatę w wysokości 80,00 zł za godzinę, z wyłączeniem przypadków wykorzystywania toru dla celów dydaktycznych związanych z nauką pływania na podstawie porozumienia zawartego z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.
 3. Opłaty mogą być uiszczone poprzez wykupienie następujących karnetów:
Kwota do wykorzystania/

rodzaj karnetu

Cena karnetu Czas na wykorzystanie
Złota karta 500 420,00 zł bezterminowo
100 zł 90,00 zł bezterminowo
50 zł 45,00 zł bezterminowo
 1. Przy zakupie karnetu do ceny określonej w pkt 4 doliczana jest kwota 15,00 zł za wydanie karnetu, chyba że kupujący dysponuje już karnetem, który w takim przypadku podlega doładowaniu o odpowiednią kwotę, stosownie do rodzaju nabywanego karnetu.
 2. Bilety sprzedawane są na co najmniej 1 godzinę korzystania z basenu. Po upływie opłaconego czasu do ceny dolicza się 10% ceny biletu za każde rozpoczęte 6 minut korzystania z basenu ponad opłacony czas.
 3. Bilet ulgowy przysługuje:

• dzieciom od 4 roku życia i młodzieży uczącej się lub studiującej do ukończenia 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),

• opiekunom osób niepełnosprawnych (nie więcej niż jeden opiekun na osobę),

• emerytom, rencistom (za okazaniem ważnej  legitymacji),

• osobom w wieku od 60 lat (za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego datę urodzenia),

• mężczyznom posiadającym odznakę Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu (za okazaniem ważnej legitymacji) i kobietom posiadającym odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I Stopnia (za okazaniem ważnej legitymacji).

 1. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) z dziećmi, które nie ukończyły 18 roku życia.
 2. Do nieodpłatnego korzystania z basenu uprawnieni są:

• jeden opiekun grupy uczniowskiej liczącej co najmniej 10 osób,

• dwoje opiekunów grupy przedszkolnej liczącej co najmniej 8 osób,

• osoby, które w danym dniu obchodzą urodziny i przy wejściu okażą potwierdzający to dokument tożsamości ze zdjęciem,

• dzieci do ukończenia 4 roku życia.

 1. Ceny podane w niniejszym cenniku są cenami brutto.
 2. Posiadacze karty „Sulechowska Rodzina 3+” korzystają z bonifikaty 30% od podstawowej ceny biletu oraz od ceny biletu ulgowego, ustalonych zgodnie z pkt 1 cennika.
 3. Posiadacze „Sulechowskiej Karty Seniora” korzystają z bonifikaty 50% od podstawowej ceny biletu ustalonej zgodnie z pkt 1 cennika.